Innovatie

Zelfs met de beste aanpak en instrumenten is het nu nog niet mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen geheel uit te bannen. Daarom is er behoefte aan innovatie. Dat kan op diverse gebieden: middelen, apparatuur, maar ook monitoring of organisatie van het beheer. De Innovatieagenda van de Green Deal Sportvelden geeft kader en richting voor de innovatie.

Het Innovatienetwerk stimuleert innovatie. Dat doet zij door een platform te bieden waar vraag en aanbod bij elkaar komen en waar partijen gezamenlijk tot een idee en uitvoering daarvan kunnen komen. Ideeën en wensen voor onderzoek kunnen ook worden aangekaart bij het Innovatienetwerk. Samen kijken we dan naar mogelijkheden om dit tot een project of onderzoek te brengen.

Bent u bezig met onderzoek?

Als u bezig bent met onderzoek en innovatie, dan kan dat ook interessant zijn voor overige deelnemers van het Innovatienetwerk. We nodigen iedereen uit om ervaringen te delen in de bijeenkomsten die we gaan plannen. De innovaties die daar worden besproken willen we ook op deze website gaan plaatsen.

NOC NSF
logo bsnc
golfalliantie
logo cumela
logo vsg
VHG
logo ienm
© 2018 Innovatienetwerk Greendeal Sportvelden. All Rights Reserved. Realisatie: DE ONLINE ZAAK