Green Deal Sportvelden

Gezond sporten in een pesticidevrije omgeving

/

Gezond sporten in een pesticidevrije omgeving

Sport maakt werk van pesticidevrij beheer van sportvelden
Met de Green Deal Sportvelden hebben diverse organisaties zich verplicht tot het uitfaseren van pesticiden op en rond sportvelden. Via dit webportal vindt u hier veel informatie over. Maar we stellen ook de organisaties aan u voor en besteden veel aandacht aan de interessante initiatieven die door hen worden ontwikkeld.

Innovatienetwerk Green Deal

Innovatienetwerk

Het platform voor informatie over de uitvoering van de GreenDeal

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat er nog bijna geen gevalideerde alternatieven zijn voor het voorkomen en/of bestrijden van aantastingen als gevolg van ziektes, plagen, schimmels en onkruid. Daarom wordt in het kader van de Green Deal Sportvelden door alle partijen ingezet op innovatie in sportveldbeheer. Gezamenlijk is daartoe het Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden opgericht. Via dit netwerk is de sportsector structureel gekoppeld aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Het Innovatienetwerk is de motor van de Green Deal waar innovatie wordt gestimuleerd en goede beheerpraktijken worden ontwikkeld

Naar de website van het Innovatienetwerk.

Partners van de Green Deal

NOC*NSF

NOC*NSF

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie.
NOC*NSF vertegenwoordigt sportbonden in de Green Deal.

Bezoek website

BSNC

BSNC

BSNC zet zich in voor duurzame, veilige en bespeelbare sportvelden.

Bezoek website

 
Golfalliantie Green Deal

Golfalliantie

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Greenkeeper Associatie (NGA) en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) zijn als Golf Alliantie in 2015 gezamenlijk de Green Deal uitdaging aangegaan om golfbaanbeheer verder te verduurzamen. Het speerpunt in het kader van de Green Deal Sportvelden is het uitfaseren van chemische gewasbescherming in golfbaanbeheer.

Bezoek website

Cumela

Cumela Nederland

De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra wil als branchevereniging van uitvoerende aannemers een bijdrage leveren aan een gezonde groene omgeving.

Bezoek website

 
VSG

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten is hét platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. Gemeenteleden en bedrijfsleden vormen samen het VSG-netwerk.

Bezoek website

VHG

Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Deze ondernemers zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, sportvelden, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en als boomspecialist.

Bezoek website

 
IenM

IenW

Het ministerie zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Eén van de middelen die het Ministerie inzet zijn Green Deals. Daarmee wil zij samen met maatschappelijke partners komen tot verduurzaming van Nederland